لینکداین تراز پادرا    اینستاگرام تراز پادرا

 09129724117  |  info[a]tarazpadra.com

بازدید: 16010

آموزش دفتر نویسی دفاتر قانونی حسابداری

آموزش دفتر نویسی دفاتر قانونی حسابداری:

هر شرکت، موسسه و سازمانی که مشمول پرداخت مالیات باشد موظف است از سازمان امور مالیاتی دفاتر قانونی خود را جهت تحریر کلیه فعالیتهای مالی خود تحویل گیرد. این دفاتر که به " دفاتر قانونی " شهرت دارند شامل سه دفتر (روزنامه، کل و مشاغل) می باشند. از صفحه اول تا آخر دفاتر شماره گذاری شده و با قیطان سفید به هم متصل و با مهر سربی سازمان امور مالیاتی کشور، پلمپ شده اند.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 4.18 (17 رای)
بازدید: 51262

ضمانت نامه بانکی و انواع آن

ضمانت نامه بانکی، تعریف ضمانت نامه بانکی و انواع ضمانت نامه ها:

یکی از خدمات مهم بانکها به مشتریان خود صدور و ارائه انواع " ضمانت نامه ریالی بانکی " است. بانکها با این اقدام علاوه بر کسب سود، مبادلات اقتصادی را تسهیل و به رشد اقتصادی یک جامعه کمک می کنند. بنابراین، می توان انتظار داشت اغلب بانکها توجه ویژه ای به این بخش داشته باشند و با توان بیشتر، در این بخش ورود پیدا کنند تا بتوانند سهم مناسبی از بازار صدور ضمانتنامه را به خود اختصاص دهند.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 3.38 (28 رای)
بازدید: 6594

چگونه صورتهای مالی را تحلیل کنیم؟

چگونه صورتهای مالی حسابداری را تحلیل کنیم؟

تجزیه و تحلیل صورت های مالی شامل ارزیابی سه ویژگی یک بنگاه اقتصادی است که عبارت است از:
الف) نقدینگی
ب) سوددهی
ج) قدرت پرداخت دیون

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 3.85 (13 رای)
بازدید: 22464

چرخه حسابداری چیست

چرخه حسابداری و مراحل آن چیست؟

سیستم حسابداری باید تمامی اطلاعات مالی موسسه را شناسایی، اندازه گیری، ثبت، طبقه بندی و در قالب صورتهای مالی تخلیص نموده تا اطلاعات مفیدی را برای استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری فراهم نماید. فرآیند عملیات حسابداری شامل یک سری عملیاتی است که به طور پیاپی در هر دوره مالی تکرار می شود. این عملیات پیاپی را " چرخه حسابداری " گویند.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 4.27 (22 رای)
بازدید: 17540

آموزش مفاهیم اولیه حسابداری به صورت کاربردی

آموزش مفاهیم اولیه حسابداری به صورت کاربردی

آموزش مفاهیم اولیه حسابداری تعریف گروه حساب و گروه بندی حسابها:
گروه بندی حسابها در حسابداری بصورت زیر معرفی می باشد:
الف) گروه دارائیها      ب) گروه بدهی ها      ج) گروه حقوق صاحبان سهام      د) گروه درآمد      ه) گروه هزینه      و) گروه حسابهای انتظامی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 4.26 (29 رای)
بازدید: 3520

انواع هزینه های قابل قبول مالیاتی

انواع هزینه های قابل قبول مالیاتی:

1- قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.
2- هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان شامل حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی و یا غیرنقدی، پاداش، عیدی، اضافه کاری، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت.
3- کرایه محل موسسه که اجاری باشد.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 4.00 (15 رای)