لینکداین تراز پادرا    اینستاگرام تراز پادرا

 09129724117  |  info[a]tarazpadra.com

خدمات مشاوره مالیاتی و مالی

  • 2425

مشاوره مالی خدمات مشاوره مالیاتی و مالی

یک مشاور حسابداری و یا یک مشاور مالیاتی از ارکان ضروری برای یک سازمان محسوب می شود، چرا که فرد مشاور با آگاهی از قوانین و دستور العمل های به روز در مورد مسائل مالیاتی و مالی ، باعث بهینه شدن روند ثبت اسناد حسابداری، تهیه و تنظیم گزارشات مالی و نیز تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی خواهد شد. از این رو، در راستای ارتقاء سطح دانش مالی و کمک به بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ، شرکت تحلیل گران تراز پادرا ، در مقام یک مشاور حرفه ای، خدمات مشاوره ای مالیاتی و مالی خود را متناسب با نیاز و درخواست شما متقاضیان محترم ارائه می نماید.


خدمات مشاوره مالی و مالیاتی ارائه خدمات مشاوره ای مالی و حسابداری
خدمات مشاوره مالی و مالیاتی ارائه خدمات مشاوره ای در امور مالیاتی جهت جلوگیری از پرداخت جرائم و مالیات های مضاعف
خدمات مشاوره مالی و مالیاتی ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور در هیئت های حل اختلاف مالیاتی
خدمات مشاوره مالی و مالیاتی ارائه خدمات مشاوره ای در امور بیمه تامین اجتماعی ( قوانین کار و تامین اجتماعی ، اخذ مفاصا حساب و... )
خدمات مشاوره مالی و مالیاتی ارائه خدمات مشاوره ای به منظور اخذ مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی جهت قراردادهای پیمانکاری
خدمات مشاوره مالی و مالیاتی ارائه خدمات مشاوره ای مدیریتی جهت بهبود سیاست ها، ساختار، رویه ها و عملکرد سازمان
خدمات مشاوره مالی و مالیاتی ارائه خدمات مشاوره ای در امور تهیه، تنظیم مفاد و انعقاد قراردادها
خدمات مشاوره مالی و مالیاتی ارائه خدمات مشاوره ای به منظور کمک به شرکت ها در استخدام حسابدار قابل اطمینان و مجرب در راستای ایجاد کادر مالی قوی
خدمات مشاوره مالی و مالیاتی ارائه خدمات مشاوره ای به منظور ثبت شرکت، دریافت کد اقتصادی، دریافت گواهینامه ارزش افزوده و نیز انجام موارد مذکور در صورت درخواست مشتری
خدمات مشاوره مالی و مالیاتی ارائه خدمات مشاوره ای جهت خرید و راه اندازی بهترین نرم افزارهای مالی و حسابداری ، متناسب با فعالیت هر بنگاه اقتصادی


داشتن و دل گرم بودن به یک تیم مالی حرفه ای ، می تواند دغدغه های شما را در تمامی ابعاد مالیاتی ، مالی ، حسابداری ، بیمه ای و... از بین ببرد. کافی است با ما تماس بگیرید تا از راهنمایی های صحیح و بموقع مشاوران ما بهره مند شوید.

 خدمات مشاوره مالی و مالیاتی