لینکداین تراز پادرا    اینستاگرام تراز پادرا

 09129724117  |  info[a]tarazpadra.com

خدمات مالیاتی

  • 2709

خدمات مالیاتی تراز پادرا خدمات مالیاتی

با توجه به وضع قوانین جدید مالیاتی که هر روزه به تعداد آنها نیز افزوده می شود و بروز می گردند، لذا عدم اطلاع از آنها می تواند عواقب پر مخاطره ای را برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به دنبال داشته باشد. بدیهی است حضور و داشتن یک مشاور متخصص در حوزه مالیاتی، می تواند راهکاری درست برای خلاصی از گرفتاری های مذکور باشد. از اینرو، شرکت تحلیل گران تراز پادرا با کادری مجرب و متخصص، آماده خدمات رسانی در این حوزه (مشاوره مالیاتی / انجام و ارائه خدمات امور مالیاتی و تکالیف قانونی مربوطه ) به شما عزیزان می باشد. برخی از این خدمات به شرح ذیل است:

خدمات مالیاتی خدمات حسابداری مالیاتی مربوط به شرکتها و اشخاص حقیقی (بند الف، ب و ج)
خدمات مالیاتی تشکیل پرونده مالیاتی در واحدهای مالیاتی مربوطه و دریافت کد اقتصادی
خدمات مالیاتی تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده و دریافت گواهینامه ارزش افزوده
خدمات مالیاتی تحریر دفاتر قانونی طبق آیین نامه موضوع ماده 95 ق.م.م
خدمات مالیاتی تهیه و تنظیم لیست های مالیات حقوق و دستمزد پرسنل
خدمات مالیاتی تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی سالانه منطبق بر استانداردها ( اظهارنامه مالیات بر عملکرد )
خدمات مالیاتی تهیه و تنظیم گزارشات و ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده (VAT)
خدمات مالیاتی تهیه و تنظیم گزارشات و ارسال معاملات فصلی موضوع ماده 169 مکرر ق.م.م ( گزارشات خرید و فروش فصلی )
خدمات مالیاتی تهیه و تنظیم اسناد و مدارک موضوع بند 2 موضوع ماده 229 ق.م.م ( شامل لیست 12 ماهه حقوق دستمزد، صورت گردش کالا، گزارش بهای تمام شده کالا و... )
خدمات مالیاتی حضور و مشارکت در جلسات ممیزی مالیاتی
خدمات مالیاتی تهیه و تدوین انواع لوایح مالیاتی
خدمات مالیاتی اعتراض به برگ تشخیص و پیگیری اعتراضات مالیاتی
خدمات مالیاتی شرکت در کمیسیون های حل اختلاف و دفاع از پرونده های مختلف مالیاتی
خدمات مالیاتی پیش رسیدگی و بررسی پرونده مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد شرکت ها، قبل از رسیدگی سازمان امور مالیاتی جهت پیشگیری و پیش بینی های لازم
خدمات مالیاتی ارائه مشاوره و راهکارهای تخصصی جهت اجرای صحیح قوانین مالیاتی بر اساس آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل ها

 

ارائه خدمات و مشاوره مالیاتی