لینکداین تراز پادرا    اینستاگرام تراز پادرا

 09129724117  |  info[a]tarazpadra.com

شرکت تحلیل گران تراز پادرا

رشته حسابداری هم مانند سایر رشته ها دارای عبارات و اصطلاحات تخصصی انگلیسی می باشد که شاید درک و فهم معانی این لغات تخصصی برای بسیاری از حسابداران نیاز باشد. شرکت تراز پادرا در این بخش با توجه به تجربیات چند سال اخیر خود در زمینه مالی و حسابداری، و نیز به جهت دسترسی سریع حسابداران گرامی، دیکشنری واژگان و اصطلاحات تخصصی مالی و حسابداری و نیز لغات کلیدی انگلیسی در حسابداری ( دیکشنری حسابداری ) را تهیه و در اختیار شما مخاطبان محترم قرار داده ایم. دیکشنری حاضر به شما کمک خواهد نمود تا معنی " لغات و اصطلاحات تخصصی حسابداری و مدیریت " مورد نظر خود را در آن جستجو و استفاده نمایید.

 

آ

آ

 

آپارتمان
Apartment

آزادی عمل
Significant

اثاثه اداری / تجهیزات اداری
Office equipment

ارزش افزوده
Added-value

ارزش اسمی
Face value

ارزش اسقاط
Salvage value / Residual value

ارزش بازار
Market value

ارزش بازیافتی
Realizable value

ارزش دفتری
Book value

ارزش دفتری دارایی ها
Book value of assets

ارزش دفتری سهام
book value of stock

ارزش خالص بازیافتی
Net realizable value

ارزش فعلی
Present value

ارزش ویژه (حقوق صاحبان مؤسسه)
Equity / Net worth

ارزشیابی / ارزیابی موجودی ها
Inventory valuation

ارزش منصفانه
Fair value

ارزیابی
Assessment

ارث
Inheritance

ارث بر / ارث برنده
Heirs / Legatee / Inheritor

اتباع خارجی
Foreign nationals

اداره رفاه
Social Security / Welfare

اخراج از شغل
Walking papers / Sack

افشاء
Disclosure

انجمن حسابداران رسمی آمریکا
American Institute of Certified public Accountants (AICPA)

استهلاک
Depreciation / Amortization

استهلاک داراییهای نامشهود
Amortization

استهلاک داراییهای مشهود
Depreciation

استهلاک انباشته
Accumulated depreciation

استهلاک منابع طبیعی / تهی شدن منابع
Depletion

استعفاء
Abdication / Resignation

استانداردهای حسابداری
Accounting Standards

استانداردهای حسابرسی
Auditing Standards

اسناد دریافتنی
Notes receivable

اسناد پرداختنی
Notes payable

اسکناس
Banknote

اشتباه
Wrong / Mistake

اجرا کردن / انجام دادن
Carry out

اهرم
Gearing

انجمن حسابداران خبره
Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)

استانداردهای بین المللی حسابداری
International Accounting Standards (IAS)

اسناد پرداختنی
Notes Payable

اسناد دریافتنی
Notes Receivable

استانداردهای گزارشگیری بین المللی مالی
International Financial Reporting Standards (IFRS)

ادغام
Merger

اصلاح حسابها
Modify accounts

اصل افشاء
Disclosure principle 

اصل اهمیت نسبی
Relative importance principle

اصل بهای تمام شده
Cost principle (Cost concept)

اصل ثبات رویه
Consistency concept

اصل تحقق درآمد
Revenue realization principle

اصل تطابق هزینه ها با درآمدها
Matching principle

اصل شناسائی درآمد
Revenue principle

اصل محافظه کاری
Conservatism principle

اصل تداوم حساب
Going concern principle

اصل تطابق
Matching principle

اصل نکات رویه
Consistency principle

اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری
Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)

اصول حسابداری
Accounting principle

اضافه برداشت بانکی
Over draft

اظهار اشتباه ـ تحریف با اهمیت
Misstatement

اظهارنامه
Declaration

اظهارنامه مالیاتی
Tax return / Income tax returns

اعتبارات
Credits

اعتبار اسنادی
Letter of Credit L/C

اعلامیه بدهکار بانک
Bank debit note

اعلامیه بستانکار بانک
Bank credit note

اقل بهای تمام شده یا بازار
Lower if cost and market

اموال
Asset

اموال و ماشین آلات و تجهیزات
Plant and equipment

اوراق سرمایه
Equities

اوراق قرضه
Bonds / Savings bond

انبار
Warehouse

انبارداری
Warehousing

انبارگردانی
Taking of inventory

انحراف از بهای تمام شده تاریخی
Departure from historical cost

اندازه گیری
Measurement

اوراق آماده برای فروش
Securities available for sale

اوراق بهادار
Securities

اوراق بهادار قابل داد و ستد
Trading securities

اوراق قابل نگهداشت تا سررسید
Held-to-maturity securities

اوراق قرضه
Bonds

اوراق قرضه تضمین شده
Secured bonds

اوراق قرضه قابل استرداد
Put bonds

اولین صادره از آخرین وارده
Last in first out (LIFO)

اولین صادره از اولین وارده
First in first out (FIFO)

اولین صادره از وارده آتی
Next in first out (NIFO)

اعتباری (نسیه)
On Credit

اطلاعات مالی
Financial information

انتشار
Issuing

انحلال ـ تصفیه
Liquidation

ایجاد
Incentive

ایمنی
Safety

 

ب

ب

 

بارنامه
Bill of lading

بازار
Market

بازار سرمایه
Capital market

بازپرداخت اصل وام 
Service Debt

بازده سرمایه گذاری 
Return oOn Investment (ROI)

بازنشستگی
Retirement / Outgoing

بازیافت مطالبات سوخت شده 
Bad Debts Realized

بخش بندی
Segment

بخشنامه
Instructions / Circular / Directive 

بخشنامه مالیاتی
Tax instructions

بخشودگی مالیات
Remission / Tax relief

بدهکار
Debtor

بدهی احتمالی
Contingent liability

بدهی مالیاتی
Tax liability

بدهی مشکوک الوصول
Doubtful debt

بدهی
Debit / Debt

بدهی (ترازنامه)
Liability

بدهی ها
Liabilities

بدهی های بلند مدت
Long-term Liabilities

بدهی های جاری / بدهی های کوتاه مدت
Current liabilities

برآورد هزینه
Cost estimate

برات
Draft / Bill Of Exchange / Banker's bill

برات دیداری
Draft at Sight

برات کش ـ صادر کننده برات
Drawer

برات گیر ـ متعهد برات
Drawee

برات موعددار
Dated draft

برداشت
Withdrawal

برجسته ـ چشم گیر
Dramatically

برگ تشخیص مالیاتی 
Tax identification sheet / Tax assessment

برگشت از خرید و تخفیفات 
Purchase returns and Allowances 

برگشت از فروش و تخفیفات
Sales returns and Allowances

برند
Brand

برند سازی
Brand building

برنده
Winner

به حساب دارایی بردن / سرمایه ای کردن
Capitalization

بهای تمام شده
Cost

بهای تمام شده جایگزینی
Replacement Cost

بهای تمام شده کالای فروخته شده / بهای کالای فروخته شده
Cost Of Goods Sold

بهداشت و یمنی شغلی
Occupational Health and Safety (OHS)

بهسازی دارایی های ثابت
Betterment / Improvements

بودجه
Budget

بودجه بندی
Budgeting

بستانکار – طلبکار
Creditor / Credit 

بیمه
Insurance

بیمه اختیاری
Optional insurance

بیمه تامین اجتماعی
Life insurance

بیمه شده
Insured

 

 

ت

ت

 

تامین مالی
Financing / Finances

تامین منابع مالی
Finance

تداوم فعالیت
Grown

تجهیزات اداری
Office equipment

تحصیل/ خرید به طور یکجا
Lump-sum Acquisition

تحصیل / خرید
Acquisition

تخفیف نقدی
Cash discount

تخفیفات تجاری
Trade discounts

تخفیفات خرید
Purchase discounts

تخفیفات فروش
Sales discounts

تعدیلات
Adjustments

تعمیرات اساسی
Extraordinary repairs

تعمیر و نگهداری
Maintenance

تعویض
Replacement

تقلب
Fraud

تنخواه گردان
petty cash / Imprest

تنزیل
Discount

ته سوش چک
Cheque stub

تورم
Inflation

توزیع و پخش
Distribute

تولید غیرصادراتی داخل
Excise

تراز
Balance

ترازنامه
Balance sheet

تراز آزمایشی
Trial balance

تراز آزمایشی تعدیل شده
Adjusted trial balance

ترخیص کالا
Customs clearance / Clearance

تعاونی
Cooperative

تلفیق
Consolidation

تصفیه – انحلال
Liquidation

 

ث

ث

 

ثابت
Stable

ثبت اصلاحی
Adjusting entry

ثبت حسابداری
Accounting entry / Article / Entry / Recording

ثبت روزنامه
Journal entry

ثبت دو طرفه/دوبل
Double-entry

ثبت معکوس
Reversing entries

ثبت های مربوط به بستن حسابها
Closing entries

 

ج

ج

 

جریان موجودی ها / گردش موجودی ها
Physical Flow Of Inventory

جریان نقدی
Cash flow

جریمه
Penalty

جریمه مالیاتی
Surtax / Tax penalty

جعل / تقلب / کلاهبرداری
Fraud 

جنس 
Goods / Merchandise / Commodity

 

 

ح

ح

 

حساب
Account

حساب متقابل
Mutual account

حسابدار 
Accountant

حسابداری
Accounting

حسابهای پرداختنی
Accounts payable

حسابهای پرداختنی بلند مدت 
Long-term accounts payable

حسابهای دریافتنی
Accounts Receivable

حسابهای دریافتنی بلند مدت
Long-term accounts receivable

حسابهای دائمی
Permanent Accounts

حسابهای موقت
Temporary Accounts

حسابداران رسمی ( حسابرسان خبره )
Certified Public Accountant (CPA)

حساب سازی – دست کاری حساب
Creative Accounting

حسابهای دقیق و موشکافانه
Due diligence

حاشیه
Margin

حساب خارج از ترازنامه
Off-balance-sheet Accounting

حداقل دستمزد روزانه
Minimum wages daily

حذف مستقیم
Direct write – off

حساب
Account

حساب سود و زیان
Profit and Loss Account

حساب کاهنده
Contra-account

حساب کاهنده دارایی
Contra-asset account

حساب جاری بانکی
Cash in bank

حسابداری پیشرفته
Advanced Accounting

حسابداری مالی
Financial Accounting

حسابداری میانه
Intermediate Accounting

حسابداری بهای تمام شده
Cost Accounting

حسابداری دولتی
Public Accounting

حسابداری مالیاتی
Tax accounting / Taxation

حسابداری مدیریت
Managerial Accounting

حسابرسی
Auditing

حساب T شکل
T-account

حصه جاری
Current portion

حق الاختراع
Patent

حق الامتیاز
Royalty

حق التالیف 
Copy right

حق العمل کارگزار بورس
Brokerage fee

حق اولاد
Child benefit

حق بیمه
Permium / Insurance permium

حقوق صاحبان سهام
Stockholder’s equity

حقوق گمرکی
Customs duty

حقوق بازنشستگی
Pension / Retiring pension

حقوق و دستمزد
Emolument / Salary

حواله انبار
Store issue

حواله بانکی / برات
Banker's bill

حواله بین بانکی
Bank draft

 

 

خ

خ

 

خالص
Net

خرج
Disbursement

خرید
Purchase

خرید خالص
Net purchase

خبره
Chartered

 

د

د

 

دارایی
Asset

دارایی ها
Assets

دارایی های ثابت
Fixed Assets

دارایی های جاری
Current Assets

دارایی های مشهود
Tangible Assets

دارایی های نامشهود
Intangible Assets

دارایی های نامشهود غیرقابل شناسایی
Unidentifiable Intangible Assets

دارایی های نامشهود قابل شناسایی
Identifiable Intangible Assets

درآمد
Revenue / Income

درآمد بهره
Interest revenue

درآمد سرمایه گذاری
Investment Income

درآمد سرمایه گذاری 
Investment Income

درآمد مالیاتی
Tax Income

درآمد معوق
Deferred income

درآمدهای تحقق نیافته (پیش دریافتها)
Unearned revenues

دریافت
Receipt

دستورالعمل
Instructions 

دفتر روزنامه
General journal / Journal

دفتر کل
General ledger / Ledger

دفتر معین
Subsidiary ledger

دفتردار
Book keeper

دفترداری
Book keeping

دوره مالی
Accounting period / Financial period

 

ذ

ذ

 

ذخیره استهلاک 
Accumulated depreciation

ذخیره انباشته
Provision

ذخیره کاهش ارزش موجودی ها
Inventory Reserve

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
Bad Debts provision

ر

ر

 

راز داری
Confidentiality

رسید انبار
Store Receipt

رسید واریز وجه
Deposit receipt

رفتار ـ مشی
Conduct

رزومه
Curriculum vitae (CV)

ریسک
Venture

روش ادواری کنترل موجودی ها
Periodical Inventory Method

روش ارزش متعارف
Fair (market) Value Method

روش ارزش ویژه
Equity Method

روش استهلاک جمع ارقام سال های عمر مفید
Sum of the Years Digit Method Depreciation

روش استهلاک خط مستقیم
Straight Line Method Depreciation

روش استهلاک نزولی
Declining Balance Method Depreciation

روش خرده فروشی
Retail Method

روش دائمی کنترل موجودی ها
Perpetual Inventory Method

روش شناسایی ویژه
Specific Identification Method

رویداد، واقعه مالی
Transaction

رویه های حسابداری
Accounting procedures / Accounting methods

رویه ها و اصول تفصیلی حسابداری
Accounting Practices & Procedures

 

ز

ز

 

زیان ویژه
Net Loss

 

 

 

س

س

 

سازمان انتفاعی (موسسه انتفاعی) 
Profit organization

سازمان تامین اجتماعی
Social Security Organization / Life insurance

سازمان خصوصی (موسسه خصوصی) 
Private organization

سازمان عمومی (موسسه) 
Public organization

سازمان غیر انتفاعی (موسسه غیر انتفاعی) 
Non-for-profit organization

سال مالی
Fiscal Year

سایر درآمدها
Other income

سایر هزینه‌ها
Other expenses

سپرده
Deposit

سربار
Extra load / Excess load / Overload / Overhead

سرقت
Theft

سرقت کالا
Theft of good

سرقفلی
Goodwill

سررسید
Maturity

سرمایه 
Capital

سرمایه پذیر (شرکت) 
Investee 

سرمایه در گردش
Working Capital

سرمایه گذار (شرکت)
Investor

سرمایه گذار
Invest / Capitalize

سرمایه گذاری های بلند مدت
Long Term Investments

سرمایه گذاری های کوتاه مدت / موقت
Short Term/Temporary Investments

سفته
Promissory Note/Note

سهم اقلیت
Minority interest

سهام عادی 
Common Stocks

سهامدار
Shareholder

سهامداران اقلیت
Minority Stockholders

سود (زیان) انباشته 
Retained earning

سود تقسیمی
Dividend

سود خالص
Net profit

سود عملیاتی
Operating profit

سود سهام نقدی
Cash Dividends

سود سهام
Dividend

سود سهام پرداختنی
Dividends payable

سود سهام دریافتی
Dividends Received 

سود فوق العاده
Superior Earnings

سود و (زیان) تحقق یافته
Realized Profit & (loss)

سود یا (زیان) تحقق نیافته
Unrealized profit or (loss) / Unrealized gain (loss)

سود ویژه
Net profit / Net Income

سود ناویژه
Gross profit

سود یا زیان عملیاتی
Operating profit or (loss)

سود یا زیان غیرعملیاتی
Gain or Loss

سیستم ثبت ادواری موجودی ها
Periodic Inventory System

سیستم ثبت دائمی موجودی ها
Perpetual Inventory System

سرفصل حسابها
Chart of accounts

سرمایه
Capital

سرمایه گذاریهای بلند مدت
Long-term investments  / Capitalization

سرمایه گذاریهای کوتاه مدت / موقت
Short-term / Temporary investments

سند حسابداری
Voucher

سود خالص (ویژه)
Net profit/income

سیستم اطلاعاتی
Information system

سیستمهای اطلاعاتی حسابداری
Accounting information systems (AIS)

سیستمهای حسابداری
Accounting systems

 

ش

ش

 

شرکت تجاری
Merchandising company

شرکت تضامنی

Liability partnership / General partnership

شرکت خدماتی
Service company

شرکت سهامی
Corporation / Company

شرکت غیر سهامی
Partnership

شرکت مادر تخصصی
Parent company

شرکت تابعه (شرکت فرعی)
Subsidiary

شرکت وابسته
Affiliated Company

شمارش عینی / موجودی برداری
Physical Count

شمارش موجودی
Inventory Count

شعار سازمانی
Motto / Slogan

شعبه – شاخه
Branch

شناسه ملی
National identity / National ID

 

ص

ص

 

صادرات
Exports

صاحب موسسه 
Owner 

صندوق / وجه نقد
Cash

صورتحساب بانکی
Bank Statement

صورتحساب سرمایه
Statement of changes in owner’s equity

صورتحساب سود و زیان
Income statement

صورت گردش وجوه نقد
Cash flow statement

صورتهای مالی
Financial statements

صورتهای مالی تلفیقی
Consolidated statement

صورت مغایرات بانکی
Bank Reconciliation Statement

 

ض

ض

 

ضرب المثل
Adage / Byword / Saying

ضمانت
Guarantee

ضمانتنامه
Letter of guarantee / Bond

ضمانتنامه بانکی
Bank guarantee

ضمانت نامه‌های مناقصه یا مزایده
Tender bond guarantee (BID)

ضمانت نامه ریالی تعهد پرداخت
Payment guarantee 

ضمانت نامه گمرکی
Customs guarantee 

ضمانت نامه‌های پیمان
Treaty guarantee 

ضمانت نامه حسن انجام تعهد
Performance bond guarantee

ضمانت نامه پیش پرداخت
Advance payment guarantee 

ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان
Retention guarantee 

ضمانت نامه حسن انجام کار
Performance bond guarantee

ضمیمه ها / ضمائم
Appendices / Attachment

 

ط

ط

 

طبقه بندی حسابها
Flassifying Accounts / Account Categories

طرفین قرارداد
Parties

طلبکار - بستانکار
Creditor / Credit 

 

 

ظ

ظ

 

ظهرنویسی / پشت نویسی
Underwrite / Endorsement 

 

 

 

ع

ع

 

عرضه کننده کالا
Merchandizer / Seller of goods

عمدا
Deliberately

عمر مفید اقتصادی
Economic Life

عمر مفید
Useful Life

عملیات انتقال به دفاتر
Posting

عملیات تعدیل حسابها
Adjusting

عملیات ثبت در حسابداری
Recording

عملیات ثبت دفاتر / تحریر دفاتر
Journalize

علامت تجاری
Trademark

علائم تجاری
Trade Mark

علی الحساب
In part payment / Advance payment

عقود مشارکتی
Profit and loss shaving

عواید سرمایه ای
Capital Gain

 

غ

غ

 

غیر قابل وصول
Uncollectible

 

 

 

ف

ف

 

فاکتور صوری
Informal invoice / Informal bill

فروش 
Sales

فروش اقساطی
Installment Sales

فروش خالص
Net sales

فروش نسیه
Credit Sales

فروش نقدی
Cash Sales

فروشنده
Vendor / Merchandizer / Seller of goods

فروشنده کالا و مواد
Supplier

فرآیند اندازه گیری در حسابداری
Measurement

فرآیند تشخیص در حسابداری
Indentifying

فرآیند ثبت در حسابداری
Recording

فرآیند گزارشگری در حسابداری
Reporting

فرض تداوم فعالیت
Going concern assumption

فرض تعهدی
Accrual basis assumption

فرض تفکیک شخصیت مؤسسه
Separate entity assumption

فرض دوره مالی
Time-period assumption

فرض واحد اندازه گیری بر حسب پول
Money measurement assumption

فرضیه های مبنا یا مفاهیم بنیادی
Underlying assumptions

فعالیت
Activity

فعالیت معاف از مالیات 
Tax-exempt activities

فن بیان
Oratory

فن مذاکره
Negotiation Technique

 

 

ق

ق

 

قاره
Continental

قانون مالیاتهای مستقیم
Direct Taxes Act

قرارداد
Contract

قرارداد کار
Employment contract / Labor agreement

قرار مالیاتی
Tax evasion

قرض دادن
Lend

قسط
Installment

قوانین کار
Labor laws

قوانین مالیاتی
Tax laws

قیمت فروش
Selling Price

قیود یا میثاق های تعدیل کننده
Modifying conventions

ل

ل

 

لیزینگ
Leasing

لوازم
Substance

م

م

 

مادر تخصصی
Holding company

مالکیت
Acquisition

مانده
Balance / Remaining

مانده حساب
Account balance

مامور مالیات
Tax Officer / Taxman / Tax auditor

مالیات
Tax

مالیات بر ارزش افزوده
Value added tax (VAT)

مالیات بر ارث
Inheritance tax

مالیات بر اجاره
Rental tax / Lease tax

مالیات بر سود
Profit tax

مالیات بر صادرات و واردات
Tariff

مالیات بر درآمد
Income tax

مالیات بر درآمد شرکت
Corporate income tax

مالیات بر معاملات
Purchase tax

مالیات قطعی
Finalized tax

مبادله
Exchange

متناظر
Correspond

ممیزی مالی
Financial audit

ممیز مالیاتی
Tax auditor

معادله حسابداری
Accounting Equation

معاف از مالیات
Tax-free

معافیتهای مالیاتی
Tax amnesties

معافیت مالیات بر درآمد
Income tax exemption

معاوضه
Exchange

مغایرت گیری انبار
Warehouse reconciliation

مجوز کار
Work permits

مربی
Coach

مرشد / پیش کسوت
Mentor

مرخصی با حقوق
Leave with pay

مدیریت
Management

مذاکره
Negotiate

مساعده
Advance / Advance payment

مستمری بازنشستگی
Pension / Retiring pension

مستندات مالی
Financial documentation

مشارکت عمومی
Public participation

مشاور 
Consultant

مشاور مالی
Financial consultant

مصنوعی ـ دست ساز
Artificially

ملزومات اداری
Office Supplies

مراجعه کردن
Torn on

مرور کردن
Go Over

مواد اولیه
Materials

مواد غیرمستقیم / ملزومات
Supplies

موجودی
Inventory

موجودی کالای مهم
Stock

موجودی مواد و کالا
Inventory / Stock

موجودی کالا آخر دوره / موجودی کالا پایان دوره
Closing Inventory

موجودی کالا اول دوره
Beginning Inventory

مودی مالیاتی
Taxpayer

موسسه
Enterprise

موسسه فردی
Sole Proprietorship

موسسه تجاری / موسسه بازرگانی
Trading Enterprise

موسسه تولیدی
Manufacturing Enterprise

موفقیت
Success / Victory

مخارج
Expenditure

مخارج انتقالی به دوره های آتی
Deferred Charges

مخارج تحقیق و توسعه
Research and Development Costs

مخارج قبل از مرحله بهره برداری
Pre-operating Costs

محافظه کاری
Prudence principle / Conservatism 

مقدار ضایعات
Scrap value

مربوط
Relevant

مطالبات سوخت شده
Bad Debts

مفاصا حساب مالیاتی
Tax clearance certificate

مفهوم تطابق هزینه ها و درآمدها
Matching Concept

منطبق بر
In Conformity

معافیت مالیاتی
Tax exempt

معوق
Deferred

منابع نقدی
Funds

منصفانه بودن
Fair Ness

منفعت
Benefit / Profit

میانگین سیار
Moving Average

مهلت پرداخت سفته / مهلت پرداخت برات
Usance

میانگین وزنی / میانگین موزون
Weighted Average

 

ن

ن

 

نامشهود
Intangible

نرخ ارز
Exchange rate

نرخ بهره
Interest Rate

نرخ مالیات
Tax rate / Tax levels

نرخ مالیات بر درآمد
Income tax rate

نرخ وام
Lending rate

نسبت
Ratio

نسبت بدهی
Debt ratio

نسبت جاری
Current ratio

نسیه
On credit / On account

نگهداری و تعمیرات
Repair and Maintenance

نمونه گیری
Test basis

نقد
In cash / For cash

نقدینگی
Liquidity

نقطه سفارش
Reorder Point

نوع
Sort / Type

 

ه

ه

 

هیئت مدیره
Board Of Directors 

هزینه
Expense / Cost

هزینه اداری
Administrative expense

هزینه استهلاک
Depreciation Expense

هزینه بهره
Interest Expense

هزینه تعمیر و نگهداری
Cost of maintenance

هزینه دوره
Period Cost

هزینه مطالبات سوخت شده
Bad debt expense

هزینه کسری کالا
Stock out cost

هزینه های تاسیس
Organization Costs

هزینه های حق اولاد
Costs child allowance

هزینه های سربار
Overhead

هزینه سرمایه ای
Capital Expenditure

هزینه های معوق
Deferred expenses / Accrued expenses

هزینه های عملیاتی
Operating Expenses

هزینه های قابل قبول
Acceptable costs / Acceptable expenses

هزینه های غیرقابل قبول
Unacceptable costs / Unacceptable expenses

هیئت تعیین استانداردهای حسابداری مالی (آمریکا)
Financial accounting standard board (FASB)

 

و

و

 

وابسته / مرتبط / علاقه مند
Affiliate

واردات
Importations / Import

وام
Loan

وام بانکی
Bank loan

وام رهنی (وام مسکن)
Mortgage

واحدهای تجاری قبل از مرحله بهره برداری
Development Stage Enterprises

ورثه
Heirs / Legatee / Inheritor

وزارت امور اقتصادی و دارایی
Ministry Of Economic Affairs and Finance

وجه نقد 
Cash

وصول
Collection

وضع
Disposition

وقوع مالیات
Tax authority

 

پ

پ

 

پاداش
Bonus

پرداخت
Payment

پرداخت مالیات
Paying tax

پرداختن قانونی مالیات
Tax avoidance

پرداختهای مستمر
Out going

پردازش
Processing

پروژه
Project

پس انداز
Saving

پس انداز پول
Saving money

پیش بینی
Forecast

پیش بینی جریان نقدی
Cash flow forecasting

پیش پرداخت
Prepaid / Per Payment

پیش پرداخت هزینه ها
Prepaid expenses

پیش دریافت از مشتریان
Advances from customers / Advances

پیشنهاد
Offer / Proffer

 

چ

چ

 

چرخه حسابداری
Accounting Cycle

چرخه عملیات
Operating cycle

چک
Check / Cheque

چک سفید
Open cheque

چک مدت دار
Postdated cheque

چکهای معوق
Outstanding Checks / Outstanding cheque

 

ژ

ژ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ک

ک

 

کاربرگ
Work sheet

کارمزد / حق العمل
Commission / Wage

کارگر 
Labor / Worker

کارفرما
Employer / Manageress

کاهش / کسر
Deduction

کاهش ارزش
Impair

کالا 
Merchandise / Goods / Commodity

کالای امانی
Goods On Consignment

کالای تجاری / مال التجاره
Merchandise

کالای در جریان ساخت
Work / Goods In Process

کالای در راه
Goods In Transit

کالای ساخته شده
Completed / Finished Goods

کسب و کار
Business

کسور و اضافات وجه نقد
Cash Shortage & Overage

کمک هزینه
Allowance

کمیته استانداردهای بین المللی سازمان
International Accounting Standards Committee (IASC)

کلاهبرداری
Fraud

کوپن
Cupon

 

 

 

گ

گ

 

گردش دارائی
Asset turnover

گردش موجودی
Physical flow of inventory

گردش موجودی کالا
Inventory turnover

گمرک
Customhouse

 

 

 

ی

ی

 

یارانه
Subsidy