لینکداین تراز پادرا    اینستاگرام تراز پادرا

 09129724117  |  info[a]tarazpadra.com

استانداردهای حسابداری و انواع آن

بازدید: 37718

استانداردهای حسابداری و انواع آن

تعریف استانداردهای حسابداری و انواع آن چیست ؟

استاندارد حسابداری مجموعه ای از اصول، استانداردها و رویه های مشترک است که اساس سیاست های حسابداری مالی و شیوه های حسابداری را تعریف می کند. به عبارت دیگر استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند و به نوعی می توان آنها را قلمرو فعالیت حسابداران دانست. استانداردهای حسابداری شفافیت گزارشگری مالی را در همه کشورها بهبود می بخشد.

شرکت های بین المللی از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی استفاده می کنند که توسط هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی تنظیم شده اند. این استانداردها دائما دستخوش تغییر و تحول بوده و همواره می توان یکی را کنار گذاشت یا یکی را جایگزین دیگری ساخت؛ اما در هر حالت، قواعدی است عملی و در دسترس که هدایت حرفه حسابداری را به عهده دارد.

این قوانین بر اقتصاد ملی و سیاست اقتصادی و مالی اثر می گذارد. با اجرای دستورالعمل های حسابداری در مقیاس ملی، کشورها می توانند یک اصطلاح رایج در دنیای اقتصادی را اجرا کنند و محاسبات دقیق، یکنواخت، هدفمند و صحیح را در مورد وضعیت مالی و نتایج واحدهای کسب و کار انجام دهند. همچنین نبود استانداردهای حسابداری شفاف در برخی کشورها به منزله افزایش مشکلات در انجام کسب و کار می باشد.

استانداردهای بین المللی حسابداری (IAS) مجموعه ای واحد از استانداردهای حسابداری با کیفیت بالا را تشکیل می دهند که در تهیه صورت های مالی تلفیقی، از جمله ترازنامه، صورت سود، بیانیه تغییرات وضعیت مالی، صورت های مالی جریان و یادداشت های توضیحی نقش دارند. در واقع استانداردهای حسابداری مربوط به تمام جنبه های مالی یک شرکت، از جمله دارایی ها، بدهی ها، درآمد، هزینه ها و حقوق صاحبان سهام است.

استانداردهای حسابداری مشخص می کند که چه زمانی و چه رویدادهای اقتصادی باید شناسایی، اندازه گیری و نمایش داده شود. بنگاه های بیرونی مانند بانک ها، سرمایه گذاران و سازمان های نظارتی؛ بر استانداردهای حسابداری متکی هستند تا اطمینان حاصل شود که اطلاعات دقیق ارائه شده است. این اعلامیه های فنی شفافیت در گزارش را تضمین کرده و مرزهای اندازه گیری های گزارشگری مالی را تعیین کرده اند.


استانداردهای حسابداری معمولا شامل 3 بخش هستند :

1) شرح مسئله :
تشریح و توصیف مشکلات رایج در حرفه حسابداری .

2) بحث مستدل :
توضیح استدلالی راه های مقابله با مشکلات موجود در حسابداری .

3) ارائه راهکار مطلوب :
ارائه راه های مطلوب در راستای نظریه یا تصمیم گیری جهت رفع مشکلات .

هدف استانداردهای حسابداری :

1) افشای روش ها و خط مشی های حسابداری مورد استفاده حسابدار جهت اطلاع دیگران .

2) ارائه فرم یکنواخت و یک شکل برای صورت های مالی .

3) افشای موارد خاص در رابطه با تامین ملزومات ، برای استفاده کننده از اطلاعات جهت اعمال داوری یا نظریه فردی .

4) ارائه تصمیمات رسمی یا غیررسمی مربوط به ارزش گذاری مجاز دارایی ها و تعیین رقم درآمد .

استانداردهای حسابداری GAAP :

قوانین حسابداری در ایالت متحده امریکا دسته بندی شده و تحت عنوان اصول پذیرفته شده حسابداری (Generally Accepted Accounting Principles) نامیده می شوند. موسسه حسابداران رسمی خبره، اولین مجموعه ای از استانداردهای حسابداری را توسعه، مدیریت و اعمال کرد. در سال ۱۹۷۳ این مسئولیت ها به شورای استانداردهای حسابداری مالی تازه ایجاد شده بود. استانداردهای حسابداری باعث می شود که صورت های مالی معتبر باشند و تصمیمات اقتصادی بیشتری را براساس اطلاعات دقیق و سازگار ارائه دهند.

استانداردهای حسابداری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی :

اصول کلی پذیرفته شده حسابداری (GAAP) عمدتا در میان جوامع دولتی و خصوصی در ایالات متحده مورد استفاده قرار می گیرد. بقیه دنیا عمدتا از IFRS استفاده می کنند. اشخاص چند ملیتی از این استانداردها استفاده می کنند. IASB استانداردهای حسابداری جوامع بین المللی را هنگام تهیه صورت های مالی آماده و تفسیر می کند.

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) :

بسیاری از کشورها از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) استفاده می کنند یا در حال همگرایی هستند که توسط هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی تاسیس شده اند. در بعضی از کشورها، اصول حسابداری محلی برای شرکت های منظم مورد استفاده قرار می گیرند، اما شرکت های فهرست شده یا بزرگ باید مطابق با IFRS باشند، بنابراین گزارش قانونی قابل مقایسه در سطح بین المللی است.

یکی از رویدادهای بسیار مهمی که در سال های اخیر در جامعه حسابداری کشور به وقوع پیوسته است، تدوین استانداردهای حسابداری ایران بر مبنای استانداردهای بین المللی حسابداری و الزام به رعایت آن در تهیه صورت های مالی است.


استانداردهای حسابداری کدامند ؟

استانداردهای حسابداری از مفاهیم پایه حسابداری هستند و یادگیری آنها برای ورود به حرفه حسابداری ضروری می باشد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان حسابداری و مدیران مالی تعداد استانداردهای حسابداری را نمی دانند و با آنها به طور شایسته آشنا نیستند!

تا به امروز ۳۳ استاندارد حسابداری تدوین شده است :

استاندارد حسابداری شماره ۱ : نحوه ارائه صورت های مالی
استاندارد حسابداری شماره ۲ : صورت وجوه جریان نقد
استاندارد حسابداری شماره ۳ : درآمد عملیاتی
استاندارد حسابداری شماره ۴ : حسابداری ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی
استاندارد حسابداری شماره ۵ : رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
استاندارد حسابداری شماره ۶ : گزارش عملکرد مالی
استاندارد حسابداری شماره ۷ : حسابداری مخارج تحقیق و توسعه
استاندارد حسابداری شماره ۸ : حسابداری موجودی مواد و کالا
استاندارد حسابداری شماره ۹ : حسابداری پیمان های بلند مدت
استاندارد حسابداری شماره ۱۰ : حسابداری کمک های بلاعوض دولت
استاندارد حسابداری شماره ۱۱ : دارایی های ثابت مشهود
استاندارد حسابداری شماره ۱۲ : افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته
استاندارد حسابداری شماره ۱۳ : حسابداری مخارج تامین مالی
استاندارد حسابداری شماره ۱۴ : نحوه ارائه دارایی های جاری و بدهی های جاری
استاندارد حسابداری شماره ۱۵ : حسابداری سرمایه گذاری ها
استاندارد حسابداری شماره ۱۶ : تسعیر ارز
استاندارد حسابداری شماره ۱۷ : حسابداری دارایی های نامشهود
استاندارد حسابداری شماره ۱۸ : صورت های مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی
استاندارد حسابداری شماره ۱۹ : حسابداری ترکیب واحدهای تجاری
استاندارد حسابداری شماره ۲۰ : سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته
استاندارد حسابداری شماره ۲۱ : حسابداری اجاره ها
استاندارد حسابداری شماره ۲۲ : گزارشگری میان دوره ای
استاندارد حسابداری شماره ۲۳ : حسابداری مشارکت های خاص
استاندارد حسابداری شماره ۲۴ : گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری
استاندارد حسابداری شماره ۲۵ : گزارشگری بر حسب قسمت های مختلف
استاندارد حسابداری شماره ۲۶ : فعالیت های کشاورزی
استاندارد حسابداری شماره ۲۷ : طرح های مزایای بازنشستگی
استاندارد حسابداری شماره ۲۸ : فعالیت بیمه های عمومی
استاندارد حسابداری شماره ۲۹ : فعالیت اجاره املاک
استاندارد حسابداری شماره ۳۰ : سود هر سهم
استاندارد حسابداری شماره ۳۱ : دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده
استاندارد حسابداری شماره ۳۲ : کاهش ارزش دارایی ها
استاندارد حسابداری شماره ۳۳ : مزایای بازنشستگی کارکنان

در صورت نیاز به مطالعه مشروح استانداردهای حسابداری و نیز اطلاع از فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری به وب سایت " سازمان حسابرسی " به نشانی https://audit.org.ir مراجعه نمایید.

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 4.42 (24 رای)

نظرات (3)

This comment was minimized by the moderator on the site

بهترین استاندارد برای بهبود فرایند مالی یک بیمارستان چه استانداردی می باشد؟

This comment was minimized by the moderator on the site

سلام وقتون بخیر خسته نباشید سه سوال دارم ازتون ممنونم میشم پاسخ سوالمو بدین
سوال اول استاندارد های حسابداری ایران را براساس پاینبدی بر بهاتمام شد تجزیه و تحلیل کنید
سوال دوم از رویکرد ترازنامه ای در مقابل رویکرد سود زیانی دفاع کنید
سوال سوم حسابداری علم است یا فن

This comment was minimized by the moderator on the site

بسیار عالی و کاربردی ممنون از شما

هیچ نظری وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. نظر خود را به عنوان کاربر مهمان ارسال نمایید. همچنین می توانید
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟