لینکداین تراز پادرا    اینستاگرام تراز پادرا

 09129724117  |  info[a]tarazpadra.com

آموزش مفاهیم اولیه حسابداری به صورت کاربردی

بازدید: 585

آموزش مفاهیم اولیه حسابداری به صورت کاربردی

آموزش مفاهیم اولیه حسابداری به صورت کاربردی

آموزش مفاهیم اولیه حسابداری تعریف گروه حساب و گروه بندی حسابها:
گروه بندی حسابها در حسابداری بصورت زیر معرفی می باشد:
الف) گروه دارائیها      ب) گروه بدهی ها      ج) گروه حقوق صاحبان سهام      د) گروه درآمد      ه) گروه هزینه      و) گروه حسابهای انتظامی

الف) گروه دارائیها: این گروه از حسابها خود به سه قسمت تقسیم می شود که شامل دارائیهای جاری، دارائیهای ثابت، دارائیهای نامشهود.

- دارائیهای جاری: به آن دسته از دارائیها گفته می شود که یا وجه نقد هستند و یا قابل تبدیل شدن به وجه نقد ظرف یک سال مالی باشند، و به دسته های زیر تقسیم می شوند:

دارائیهای ثابت: دارائیهای ثابت دارای سه شاخص هستند که شامل:
1- برای استفاده در شرکت تهیه می شوند
2- به جز زمین همگی استهلاک پذیر هستند
3- قدرت نقد شوندگی آنها نسبت به دارائی جاری کمتر است.

دارائیهای نامشهود: به دارائیهای اطلاق می شود که دیده نمی شوند و ناملموس هستند.

ب) گروه بدهی های جاری و بلند مدت:
به بدهی هایی که ظرف یک سال مالی تسویه شوند، بدهی جاری و اگر بدهی بیش از یک سال زمان ببرد، بدهی بلند مدت می باشد.

ج) گروه حقوق صاحبان سهام:
سر فصلهایی که مربوط به صاحبان سهام می باشد و به عبارتی به آورده های ایشان و سود و زیان انباشته اطلاق می شود.

د) گروه درآمد:
به کلیه دریافتیهای شرکت " درآمد " گفته می شود که اگر در راستای فعالیت شرکت باشد " درآمد عملیاتی " و اگر غیر از آن باشد، " درآمد غیرعملیاتی " گفته می شود.

ه) گروه هزینه ها:
هزینه های شرکت بسیار متعدد است که در حسابداری معمولا پنج گروه هزینه استاندارد جهت طبقه بندی وجود دارد.

و) گروه حسابهای انتظامی:
برای ارائه دادن یا گرفتن ضمانت استفاده می شود؛ به این صورت که وقتی شرکت سفته یا چکی را به عنوان ضمانت پرداخت می کند، از آنجا که این اسناد وصول شدنی نیستند و قرار است به عنوان وثیقه نزد طرف مقابل بماند، لذا از این گروه و حساب استفاده می شود. در ترازنامه یا سود و زیان نیز جایگاهی ندارد و صرفا بابت نگهداری آن حساب استفاده می شود.


آموزش مفاهیم اولیه حسابداری معرفی سر فصلهای حسابداری:

به حسابهایی که در گروه حسابها قرار می گیرند " سر فصل حسابداری " گفته می شود که در حسابداری به شرح زیر می باشند:

- سر فصلهای حسابداری دارائیهای جاری: صندوق، بانک، تنخواه گردان، اسناد دریافتنی، حسابهای دریافتنی، پیش پرداختها و موجودی کالا و... .

- سر فصلهای حسابداری دارائیهای ثابت: زمین، ساختمان، اموال و اثاثیه، وسائط نقلیه، ماشین آلات و... .

- سر فصلهای حسابداری دارائیهای نامشهود: سرقفلی، حق الامتیازها، برندها، نرم افزارها، حق الاختراع، حق الاکتشاف و... .

- سر فصلهای حسابداری بدهی های جاری و بلند مدت: حسابهای پرداختنی، اسناد پرداختنی، وامها و تسهیلات، پیش دریافتها، جاری شرکاء، ذخایر و... .

- سر فصلهای حسابداری حقوق صاحبان سهام: سرمایه، اندوخته قانونی، سود و زیان انباشته و... .

- سر فصلهای حسابداری گروه درآمد: فروش کالا، درآمد خدمات و... .

- سر فصلهای حسابداری گروه هزینه ها: هزینه اداری و تشکیلاتی، هزینه توزیع و فروش، هزینه مالی، هزینه حقوق و دستمزد و نیز هزینه های تولید .


آموزش مفاهیم اولیه حسابداری تعریف زیر مجموعه های هر یک از سر فصل حسابهای کل:

- حساب صندوق: منظور میزان وجوه نقد، موجود در صندوق شرکت می باشد.

- حساب بانک: منظور شعبه و یا شعب بانکی است که شرکت در آنها حساب دارد. این نکته را در نظر داشته باشید که نام صاحب حساب، اسم شرکت می باشد.

- تنخواه گردان: به فردی که از طرف شرکت جهت انجام هزینه های شرکت انتخاب می شود، تنخواه گردان یا تنخواه دار اطلاق می گردد.

- اسناد دریافتنی: به چکهای دریافتی از شرکتها و اشخاص اطلاق می شود. البته سفته و برات هم در گذشته جزء اسناد دریافتنی بود که امروز سفته بابت ضمانت است و برات هم بین بانکها مرسوم می باشد.

- حسابهای دریافتنی: به طلب شرکت از اشخاص و شرکتهای دیگر اطلاق می شود.

- پیش پرداختها: وجوهی که امروز پرداخت می شوند تا در آینده کالا یا خدماتی دریافت نمایند مانند: بیمه که شرکت اکنون پیش پرداخت می دهد تا در آینده از خدمات شرکت استفاده کند.

- موجودی کالا: تعداد یا مقدار کالایی که به قصد فروش در انبار نگهداری می شوند.

- حسابهای پرداختنی: بدهی های شرکت به دیگران÷، را حسابهای پرداختنی گفته می شود و یا به عبارتی به حسابهایی که در آینده پرداخت میشود.

- اسناد پرداختنی: منظور چک های پرداختی از طرف شرکتها می باشد.

- وامها و تسهیلات: به وامهایی که شرکت از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دریافت می کند، وام و تسهیلات گفته می شود.

- پیش دریافتها: وجوهی که اکنون دریافت می کنیم تا در آینده کالا یا خدمات ارائه دهیم.

- جاری شرکاء: بابت برداشت و واریز شرکاء از این حساب استفاده می شود. (واژه جاری اصطلاح است و به معنی حساب بانکی نیست)

- ذخایر: میزان بدهی پیش بینی شده حسابداری می باشد، از قبیل: مالیات شرکت وقتی قطعی نیست و ما ابراز می کنیم، در واقع پیش بینی ما از میزان بدهی است که به صورت ذخیره مالیات ثبت می شود.

- سرمایه: میزان آورده های نقدی و غیر نقدی صاحبان شرکت را سرمایه می گویند.

- اندوخته ها: میزان سودی که از طرف شرکت کنار گذاشته می شود که معمولا تحت عنوان اندوخته قانونی، اندوخته طرح و توسعه و اندوخته احتیاطی می باشد.

- سود و زیان: میزان سود شرکت طی عملیات مالی که به صورت جاری و انباشته می باشد. منظور از سود و زیان جاری، سود و زیان سال جاری بوده و سود و زیان انباشته، میزان سود سالهای قبل می باشد.

- فروش: این حساب برای فروش کالا استفاده می شود که مربوط به شرکتهایی است که کالا را بفروش می رسانند.

- درآمد: به وجوهی که شرکت کسب می کند اطلاق می شود، که اگر در راستای فعالیت شرکت باشد " درآمد عملیاتی " و غیر از آن را " درآمد غیرعملیاتی " می گویند.

- هزینه اداری و تشکیلاتی: کلیه هزینه هایی که در واحد اداری انجام می شود مانند هزینه های قبوض و... .

- هزینه توزیع و فروش: به هزینه هایی که برای فروش کالا، شرکت متحمل می شود، هزینه های توزیع و فروش گفته می شود مانند تبلیغات و بازاریابی و... .

- هزینه های مالی: به هزینه هایی که بابت خدمات مالی پرداخت می شود مانند کارمزد بانکی و... اطلاق می شود.

- هزینه حقوق و دستمزد: هزینه های حقوق و دستمزد پرسنل را شامل می شود.

- هزینه های تولید: هزینه هایی غیر مواد مستقیم و حقوق کارگری که مواد را مستقیما به کالا تبدیل می کند، هزینه های تولید گفته می شود.


آموزش مفاهیم اولیه حسابداری ماهیت حسابها و انواع آن:

به طور کل منظور از ماهیت حساب، ذات هر حساب می باشد. در حسابداری تمام اتفاقات و رویدادهای مالی در قالب دو واژه " بدهکار " و " بستانکار " بیان می شوند و تمام رویدادها را با بدهکار و بستانکار شدن تشریح می کنند.

- دارائیها ذاتا مثبت هستند، بنابراین ماهیت دارائیها در حسابداری " ماهیت بدهکار " است. چون دارائیها اصلا نمی توانند منفی باشند، بنابراین گفته می شود دارائیها دارای " ماهیت بدهکار " هستند. مثلا حساب صندوق را در نظر بگیرید، ما صندوق زیر صفر نداریم. بقیه دارائیها هم به همین صورت است و شروع حساب دارائیها با "بدهکار" شدن آنهاست.

- بدهی ها ذاتا منفی هستند، بنابراین ماهیت بدهی ها در حسابداری " ماهیت بستانکار " است. به این معنی که وقتی شرکت در حالت بدهی قرار می گیرد، در حالت منفی است و شروع حساب بدهی ها با "بستانکار" شدن آنهاست.

- ماهیت درآمد و ماهیت فروش در حسابداری ماهیت بستانکار است.

- ماهیت خرید و ماهیت هزینه ها در حسابداری ماهیت بدهکار می باشد.

- حسابهای انتظامی نیز بدون ماهیت هستند.


*** بطور کلی مثبت بودن را در حسابداری با بدهکار، و منفی بودن را با بستانکار نشان می دهند ***

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 3.20 (5 رای)

نظرات (0)

هیچ نظری وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. نظر خود را به عنوان کاربر مهمان ارسال نمایید. همچنین می توانید ثبت نام کنید و یا وارد شوید.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟