لینکداین تراز پادرا    اینستاگرام تراز پادرا

 09129724117  |  info[a]tarazpadra.com

اعلام جزئیات سقف حد نصاب معاملات در سال 1398

بازدید: 1845

اعلام جزئیات حد نصاب معاملات در سال 1398

در اجرای مفاد ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به پیوست تصویر تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۲۱۹۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۸ در خصوص اعلام حد نصاب معاملات موضوع ۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ برای سال ۱۳۹۸

نحوه تسری نصاب معاملات موضوف در بند (الف) تصویب نامه مذکور به موجب ماده ۴۴ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود ارسال می گردد. وفق مصوبه مذکور، حد نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ سیصد و بیست و هشت میلیون ريال (۳۲۸.۰۰۰.۰۰۰ ريال) می باشد، که ماخذ مذکور در اجرای تکلالیف مرتبط با مفاد آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم حائز اهمیت می باشد.


الف- نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات (مصوب 1383) به شرح زیر تعیین می شود :

1- حد نصاب معاملات کوچک در سال 1398 : معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ سیصد و بیست و هشت میلیون ریال (328.000.000 ریال) باشد.

2- حد نصاب معاملات متوسط در سال 1398 : معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ سه میلیارد و دویست و هشتاد میلیون ريال (3.280.000.000 ريال) تجاوز نکند. 

3- حد نصاب معاملات بزرگ در سال 1398 : معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ سه میلیارد و دویست و هشتاد میلیون ريال (3.280.000.000 ريال) باشد.

ب- نصاب معاملات موضوع بند (الف) به موجب ماده 42 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.


توضیحات بیشتر :

❇ موضوع ماده ۱۴ آیین نامه تبصره ۳ ماده ۱۶۹ ق.م.م ، تا میزان ۵ درصد حد نصاب معاملات کوچک اعم از خرید یا فروش کالا یا خدمت، فهرست معاملات آنها به صورت مجموع ارسال می گردد. مبلغ مذکور برای سال ۱۳۹۸ به میزان ۱.۶۴۰.۰۰۰ تومان می باشد.

❇ همچنین طبق ماده ۱۲ دستورالعمل مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک دارایی ها و هزینه های تاسیس ماده ۱۴۹ ق.م.م چنانچه قیمت تمام شده یک دارایی تحصیل یا ایجاد شده در سال ۱۳۹۸ کمتر از مبلغ ۳.۲۸۰.۰۰۰ تومان باشد در سال ۱۳۹۸ قابل استهلاک خواهد بود.

❇ طبق تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه تحریر دفاتر ماده ۹۵ ق.م.م تا مبلغ ۱.۶۴۰.۰۰۰ تومان مشاغل گروه سوم که مشمول ارزش افزوده نباشند الزامی به نگهداری صورتحساب نداشته و رعایت ساختار صورتحساب برای خریداران این صورتحساب ها الزامی نمی باشد.

 

اعلام جزئیات حد نصاب معاملات در سال 1398

 

 

 

سقف حد نصاب معاملات در سال 1398

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 4.25 (6 رای)

نظرات (0)

هیچ نظری وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. نظر خود را به عنوان کاربر مهمان ارسال نمایید. همچنین می توانید
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟