Slider
بازدید: 42

اعلام جزئیات حد نصاب معاملات در سال 1398

در اجرای مفاد ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به پیوست تصویر تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۲۱۹۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۸ در خصوص اعلام حد نصاب معاملات موضوع ۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ برای سال ۱۳۹۸

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 5.00 (1 رای)
بازدید: 157

ابلاغ دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ 1397/03/01

به پیوست تصویر رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ 1397/03/01 مبنی بر ابطال بند (۱۱) بخشنامه ۲۸۰۰۴ مورخ 1388/11/12 سازمان امور مالیاتی کشور که در ویژه نامه شماره ۱۰۶۱ مورخ 1397/04/27 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی درج گردیده است، بدین مضمون :

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 5.00 (3 رای)
بازدید: 48

دستورالعمل مورخ 98/03/08 اداره دارایی در رابطه با تعیین مالیات مقطوع عملکرد ۱۳۹۷ صاحبان مشاغل :

با توجه به تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۳۱ تیر ماه 94 ق.م.م و قانون بودجه سال 98 کشور و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 97 برخی از صاحبان مشاغل که در گروه سوم ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۴/۱۱۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۹ قرار می گیرند

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 5.00 (1 رای)
بازدید: 34

بخشنامه حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۸ :

شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در جلسه مورخ ۹۷/۱۲/۲۷ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۸ ، در اجرای ماده (۴۱) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر تصویب شد :

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 5.00 (3 رای)
بازدید: 413

ابلاغ بخشنامه معافیت سالانه حقوق و نرخ مالیات بر درآمد در سال 1398 :

سازمان امور مالیاتی کشور میزان معافیت سالانه حقوق سال 1398 و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1398 را بر اساس قانون بودجه 1398 به ادارات مالیاتی ابلاغ کرد که بر اساس آن، سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال 1398 ، سالیانه مبلغ 33 میلیون تومان تعیین شد.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 5.00 (4 رای)